Reklama
 
Blog | Jiří Hrebenar

Vytváří David Bohbot „Civilní stráž“ jako „pokračovatelku funkčně rozšířené“ Zemské domobrany?

Koronavirová pandemie, nejistota ve vzduchu ve formě protipandemických, vládou často chaoticky vytvářených opatření, nekonečná kadence hoaxů i dalších neméně trapnomagických příspěvků na sociálních sítích poskytuje prostor nejrůznějším ultranacionalistům, kteří se snaží prorazit a přijít na světlo s novým projektem, který by kecalové z internetu ocenili jako ten zaručeně nejvlastenečtější a ochranitelský, třeba před stále nepřicházejícími uprchlíky, jež mnozí považují za hrozbu číslo jedna, když o nich Tomio tak krásně a srdečně na Facebooku vypráví.

Jedni objíždějí s rouškou na obličeji hranice, aby demonstrovali, jak špatně je modla ultranacionalisty chráněna, zatímco jiní zkoušejí  oživovat teorie o průmyslové výrobě koronaviru na americkém pomezí, aby mezi tím vším zase někteří zkusili cestičku k domobranectví, pokud možno posvěceného samotnou Policií ČR, dá-li štěstí a hvězdy budou nakloněny.

Stačí postrašit internetové neználky větou „Obáváme se, že nezaměstnanost a nedostatek peněz u občanů ale i zahraničních dělníků bez zaměstnání způsobí výrazný nárůst kriminality včetně krádeží a loupeží“ a hned máte důvod k založení „Civilní stráže“, kterou hodlá zformovat muž izraelské národnosti s českým občanstvím David Bohbot, jehož sáhodlouhý příspěvek není de facto nic jiného, než skrumáž poplašných zpráv, pokus v lidech vyvolat strach a na základě něho vystavět důvod k založení „bojůvkářů“ ochotných ochraňovat našince před těmi všemi apokalyptickými zvěrstvy tak bájeslovně vylíčenými ve facebookovém příspěvku.

Zdroj: https://www.facebook.com/david.bohbot.58/posts/2995432453811939

I v tomto případě si znalci xenofobní scény přijdou na své, protože pan Bohbot pro ně není „žádným nováčkem“. Sice ještě před zhruba čtyřmi lety Bohbotova firma Masada Security Solutions zorganizovala na objednávku českého ministerstva vnitra účast dvanácti českých policistů na protiteroristickém výcviku v Izraeli, ale znalci radikální domácí scény si na Davida Bohbota možná vzpomenou jako na údajného „pomocníčka“ cvičícího příslušníky českých domobraneckých skupin – konkrétně dnes již neexistující prokremelsky a nenávistně vystupující Zemské domobrany, jejíž výcvik zmiňovaný bezpečnostní expert popírá.

Co na tom, že tyto organizace – neorganizace jsou v hledáčku policie a často se projevují prokremelským, xenofobním, radikálním, nedemokratickým vnímáním světa ve vzdáleném i blízkém okolí…v izraelské vládě přeci podle Bohbotova názoru existují lidé s mnohem horšími názory, tak proč si dělat vrásky na čele, že?

Zdroj: https://hlidacipes.org/cvicil-ceske-policisty-dnes-pomaha-domobrancum-vetsina-z-nich-nejsou-extremiste-tvrdi/

Bystřejší hlavinky si možná vzpomenou na besedu dnes již prakticky neexistující Alternativy pro Českou republiku, kde dotyčný muž v srpnu roku 2016 vystupoval jako bezpečnostní izraelsko – český expert radící přítomným jak přežít teroristický útok.

Zdroj: Facebook

Obzvláště zábavná, doslova pikantní byla Bohbotova poznámka děsící nepočetné diváctvo uprchlíky, muslimy, i když samotný řečník není nikým jiným, než migrantem dlouhodobě žijícím v Česku: „Jediné, co chtějí, je rozšířit jejich ideologii. Musíme kontrolovat hranice, musíme říct, že nechceme žádné uprchlíky. Oni nebojují, nechají tam ženský a přijdou sem,

Není nad to, když v protiuprchlické tónině skloubíte islám, abyste následně o zhruba tři a půl roku později zahraniční dělníky pasovali do rolí kriminálníků, před kterými veřejnost musí ochraňovat banda amatérů hrajících si na ostré hochy od bobří řeky. Ostatně, když na to přijde, klidně pan Bohbot může oprášit některé své repliky z inkriminovaného berounského večera a nikdo by nic nepoznal. Předsudky, xenofobie, strašení…to všechno se opakuje neustále dokola v nejrůznějších obměnách bez ohledu kdy a kde to bylo vyřčeno, protože potlesk několika málo jedinců je opojný.

Ale co byste chtěli od „exkonvičkovce“ objevujícího se například v únoru tohoto roku v rozhovorech pro Parlamentní listy, kde Bohbot, přiznává obdiv ke Konvičkovi…jak překvapivé a nečekané…

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pripravenost-ceske-armady-radikalni-islam-bezpecnost-Dva-bezpecnostni-experti-promluvili-otevrene-pro-PL-612346

Jak velký asi musí být zájem o nějakou „Civilní stráž“, když zakladatel oslovuje facebookové publikum k účasti v projektu…i když samotný autor domobranářských aktivit mívá radikální – extrémní názory nejen na islám i uprchlíky, sám tragikomicky požaduje od případných zájemců „absenci extrémistických názorů“…to by skutečně musel sebe sama z „Civilní stráže“ vyjmout.

Zdroj: https://www.facebook.com/david.bohbot.58/posts/2995432453811939

Plány jsou vysoké…do konce dubna chce zakladatel dostat na svou stranu Ministerstvo vnitra ČR, obecní i státní policii, aby se nejlépe „Civilní stráž“ stala součástí jakési pomoci ozbrojeným složkám, i když k takové blízkosti neexistuje patřičný legislativní rámec. Ale i toto by chtěl spoluzakladatel „Civilní stráže“ změnit…už před rokem se v médiích nechal slyšet, že navrhne českému ministerstvu vnitra plán na začlenění domobran do policejních složek podobně jako je tomu v Izraeli. Pomoc v tomto úsilí údajně nabízel také šéf izraelské elitní policejní jednotky Yamam Shlomi Michael.

Jak tato jednání probíhala, nebo neprobíhala není známo. Nicméně, v projektu „Civilní stráže“ je údajně „zapojen“ xenofobně se vyjadřující Jaroslav Štefec, svého času na TV Prima hojně vystupující jako bezpečnostní expert děsící veřejnost nelidskými, až mnohdy s nenávistí hraničícími výroky o migrantech a uprchlících.

Zdroj: https://www.facebook.com/david.bohbot.58/posts/2995432453811939

To samo o sobě není náhodou, protože i samotný David Bohbot v červnu minulého roku projevil politické ambice, když spolek Vedem, ve kterém je místopředsedou, prosadil do usnesení mimo jiné větu: „Účastníci konference přijali závěr, že je nutné zahájit jednání, které by vedlo ke vzniku silného společného politického subjektu vlasteneckého směru„.

Zdroj: https://www.vedem.cz/aktuality/probehla-celostatni-konference-spolku-vedem/

A jaká to náhoda, členem Řídícího výboru Vedem je také Jaroslav Štefec angažující se kdysi v politickém nacionalistickém hnutí Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita a dokonce i Hampl, se kterým Bohbot v roce 2016 divákům radil, jak přežít teroristický útok. V Řídícím výboru Vedem nechybí ani Aleš Přichystal z vedení Zemské domobrany mající mezi domobranáři na starost mimo jiné elektronický časopis Zpravodaj Zemské domobrany. Mimochodem, stejný Aleš Přichystal figuruje také jako předseda nově zapsaného spolku „Civilní stráž“

Jak je ten svět podezřele malý, že? Až jednoho napadne, jestli náhodou nemá být „Civilní stráž“ resuscitačním pokusem o oživení Zemské domobrany, případně obsahově zvětšený plán na novou zemskou domobranu, tentokrát pod jiným jménem, pomáhající policii – což v mnoha lidech evokuje vzpomínky na Lidové milice.

Možné je opravdu všechno. Mezi údajnými spolupracovníky zakládané „Civilní stráže“ je také Petr Smorádek kdysi neúspěšně kandidující do Evropského parlamentu za v článku již zmíněné nacionalistické politické hnutí Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita, ve kterém působil také Štefec. A světe div se, také Smorádek zainteresovaný do nově chystané domobrany působí jako člen Řídícího výboru Vedem, jehož je Bohbot místopředsedou.

Zapsaný spolek Vedem před nedávnem odsouhlasil vznik „politického subjektu vlasteneckého směru“, ve vzniku nové domobrany „Civilní stráž“ figuruje mnoho osob z vedení Vedem…nabízí se proto další otázka: „přemění se Civilní stráž  částečně na politickou stranu/hnutí, jehož neoficiální součástí bude druhý díl – tedy polovojenské uskupení?“ Na to ale odpoví další vývoj, který může být úplně jiný a Civilní stráž může, tak jako většina domobran brzy zaniknout pro nezájem

Reklama