Reklama
 
Blog | Jiří Hrebenar

Seminář o Istanbulské úmluvě byl jen „výstavkou“odmítavých názorů především vůči gender problematice

Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury opět zneužila prostory parlamentu ke zorganizování semináře, na kterém si zaexhiboval jako jeden z organizátorů homofobně až xenofobně se vyjadřující zapsaný spolek Tradiční rodina Ivany Schneiderové s výlevy, za které by se nemusel stydět kdejaký ultranacionál v okolí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Vytáhne se Istanbulská úmluva jako návěstidlo skládající se pouze z nadpisu, aby obsah tomu všemu dodaly obsah konspirační teorie společně s homofobní a transgenderofobní rétorikou ukazující na to, jak je zmiňovaný mezinárodní dokument škaredý a zlý, protože ve snech některých účastníků útočí na představu o tradiční rodině, kde žena slouží jako sexuální pomůcka, nebo nanejvýš jen jako služka muže jako pána tvorstva.

Kolem Istanbulské úmluvy se zejména na sociálních sítí vyskytuje mnoho mýtů, lží a dezinformací. Jednou z nich je například to, že úmluva maže biologické rozdíly mezi muži a ženami, neuznává násilí na mužích a upřednostňuje to násilí páchané jen na ženách, nebo že dokonce kvůli úmluvě budou moci sociální pracovníci vtrhnout do obydlí našince…úkolem všech těchto výmyslů je vyvolat emoce, aby nebyla možná jakákoli diskuse a zvyšovala se nenávist vůči něčemu, o čem většina internetových kritiků neví vůbec nic. Vzhledem k pozvaným účastníkům diskuse je nanejvýš pravděpodobné, že některá ze lží zazní i v samotném sněmovním sálku jako skálopevná pravda mluvčího za mikrofonem.

Zdroj: https://www.tojerovnost.cz/images/Istambulsk-umluva-A4-05.jpg

Pavel Jelínek má být na co hrdý. Je totiž tím druhým, nebo spíše tím prvním, kvůli komu se dnešní dostaveníčko nad ultranacionalistovými sny koná. Po pravici sedí hvězdička rudohnědých luhů a hájů Jaroslav Foldyna, jehož bleskurychlé poznámky k Istanbulské úmluvě zazní deset minut po desáté.

Ivana Schneiderová si může na okamžik připadat jako důležitá osoba v sálku, když už ty předchozí snahy v trikotu SPD nevyšly podle představ. Kdyby nedošlo v životě zmiňované ženy k rodinné „tragédii“, kdy manžel zjistí, že je homosexuálem a odchází z manželství, možná by se dnešní rádoby diskusní setkání pod hlavičkou poslance xenofobní partaje nekonalo. Od genderofobních materiálů přinášených v krabici NOWACO na Konvičkovo dostaveníčko nenávisti plné islamofobie se Schneiderová dostává do prostor české státnosti.

Tolik slov, tolik papírů…přitom by stačilo všechno shrnout do sousloví Sodoma, Gomora…přesně tam totiž míří úvodní, několik minut trvající projev paní Schneiderové. Co byste také chtěli očekávat od někoho, kdo je ochoten spolupracovat se Zdeňkem Chytrou – krajně pravicovým aktivistou blízkým k německé AfD, trousícím konspirační teorie, fake news především poslední dobou o Istanbulské úmluvě, o které holohlavý  kecal vymýšlel skutečně kdeco. Například i to, že se ochrana práv bude vztahovat na pedofily, což není samozřejmě pravda, jak dokládá web manipulatori.cz. 

Ale, koho by zajímala pravda, když mnohem šťavnatější a více sexy zůstávají lži, které se populisté i xenofobové snaží obecenstvu podstrkávat jako skálopevné pravdy.

„Pomocníkem“ v ideoboji na straně podivných názorů v očích radikála zůstává sexuolog Zvěřina, který alespoň v úvodu svých slov uvedl, že nevystupuje za celou sexuologickou společnost, ale jen za sebe. To je fér už vzhledem k názorům, které tento muž veřejně sdílí. Pohlaví jsou podle Zvěřiny pouze dvě a to ostatní je uměle vytvořené, i když pohlaví  ve skutečnosti může být mužské, ženské, nebo někde mezi tím. Teoreticky vzato, pohlaví může být opravdu mnoho, i když se to nejrůznějším zpátečnickým skeptikům třeba i z řad sexuologů nelíbí.

Pohlaví může být mužské, ženské, nebo někde mezi tím. Teoreticky vzato, pohlaví může být opravdu mnoho, i když se to ultranacionálům nelíbí

Genderismus mezi populisty táhne. Zvláště, pokud do všeho přivedete ve slovech děti a jakási školení o tom, jak by se měla drobotina vychovávat v ideologii jednotného pohlaví. Pohádky na toto téma jsou velmi oblíbené a tvoří jednu z páteřních linií lží o Istanbulské úmluvě, kdy nechybí košilatá tvrzení o příručkách učitelů v mateřské školce ohrožující pětiletou Mařenku tím, že by si mohla hrát také s autíčky a nikoli jen s panenkami. Zabředlý sexismus se nachází v úzkých a je to znát na jednotlivých reakcích odpůrců Istanbulské úmluvy postihující násilí na mužích i ženách.

Samotný sexuolog Zvěřina se podle svých slov nesetkal s tím, že by za ním do ordinace přišel někdo s problémem identity, a tak srdéčko fobika, homofoba i dalších názorových zpátečníků může zůstat klidné, protože se stejně všechno otočí kolem unisexuální výchovy – jakési posvátné krávy každého populisty v blízkém i dalekém okolí. Kdo by se zabýval nějakou prevencí násilí, když populisté vyzdvihují především ty genderové otázky, na které veřejnost slyší především. Dítě má právo na dva rodiče, ale běda, jestli půjde o stejnopohlavní rodiče, to potom přicházejí na řadu další hoaxy o rodiči jedna a dva…Chytra sedící osamocený na vrchním ochozu může prozatím zůstat v klidu. 

Pokoj v duši rudohnědě přemýšlejícímu jedinci přináší také Nina Nováková ze zapsaného spolku Středoevropská inspirace. Je to tak trošku humorné. Svoboda i přímá demokracie všemožně nenávistně vystupuje proti politickým neziskovkám, zatímco jedním z organizátorů dnešního setkání ve sněmovních prostorách je politická neziskovka a další host – řečník za pultíkem je předsedkyní politické neziskovky nabízející další odpor ke genderu i samotné Istanbulské úmluvě.

Hlavně, že se Středoevropská inspirace ve stanovách v článku dva hlásí k hodnotámevropské kulturní a duchovní tradice, jejímž základem je odkaz antický, židovsko-křesťanský a humanistický„…minimálně za tím humanismem i evropskou kulturou pokulhávají. Nina Nováková by jménem své organizace chtěla navracet Evropě duši, ale ona duše má poněkud podivné rysy plné zahořklosti a zapomenutí na to, jak by demokratická Evropa měla vypadat pro další pokolení.

Ostatně, kdyby bývalá poslankyně Nina Nováková nebyla proti Istanbulské úmluvě, sama by si protiřečila, protože v noci z 8. března 2019 na 9. března 2019 promlouvala na nočním modlitebním setkání, kde prosila přítomné o pokračování v petici proti Istanbulské úmluvě a chtěla, aby podpisový dokument podepsalo minimálně na dva tisíce lidí.

Noční modlitební procesí proti Istanbulské úmluvě bylo popliváním odkazu Krista i ochotě “Dukova baroka” podílet se na pastvě dezinformací

Politici, poslanci podle Novákové o Istanbulské úmluvě nic nevědí. Pojem pohlaví je Novákové srozumitelný, pokud má úmluva na mysli mužské a ženské, protože jinak s tím dalším bývalá politička nesouhlasí.

Sečteno a podtrženo, Nina Nováková vnímá Istanbulskou úmluvu jako útok na genderovou identitu, proto už před rokem na večerním modlitebním setkání kritizovala článek 14 Istanbulské úmluvy už jenom proto, že slůvko “pohlaví”, “gender” vyvolává na těle pseudokonzervativců těžkou vyrážku.

Doposud nepromluvil nikdo z opačného názorového pólu, než je ten namířený proti Istanbulské úmluvě. Ani další promlouvající host Anna Hogenová není výjimkou.

Nechybí konspirační teorie o tom, jak jsou školství, kultura i politika nahrazovány hotovými názory, které se stávají základem ideologií, v nichž je tajně schovaná totalita. Není divu, že právě toto tvrzení od přítomných získalo salvu potlesku. Nakonec tedy nepřímo paní Hognerová naznačila, že Istanbulská úmluva není ničím jiným, než cestou k totalitě. Ostatně, proč by jinak tato slova zazněla, že? 

No, a nakonec je úplně zbytečné hovořit o postojích Kláry Maříkové z SPD…tolik slov o tomtéž co řekli předřečníci…jiné to není ani u Foldyny, u něhož snad ani nikdo nepočítá s jiným, než odmítavým, doslova výsměšným a zesměšňujícím, xenofobním názorem na Istanbulskou úmluvu. Co byste také čekali od ultranacionalisty vykládajícího lži přímo před televizními kamerami obviňujícími Člověka v tísni ze všeho možného…alespoň si posluchači mezi diváky před přestávkou na kávu zatleskali a ujistili se, že se nacházejí na správném místě, kde zazní pouze jeden odmítavý názor vůči Istanbulské úmluvě i genderu…tohle určitě s diskusí nemá nic společného…tedy alespoň ne to, co se odehrávalo před čtvrt na dvanáct. Nakonec na těch internetech stejně od některých xenofobů nemajících ani potuchu o tom co je Istanbulská úmluva zazní, že Zdeněk Chytra je borec. A o to šlo především.

Seminář o Istanbulské úmluvě nezklamal. Poslanec radikální a xenofobně vystupující politické strany zneužil svého postavení…sezval přednášející s odmítavým názorem, ve druhé části se ke slovu dostali další odmítači, a tak průměrný internetový kecal může zůstat v klidu.

 

 

 

 

 

 

Reklama