Reklama
 
Blog | Jiří Hrebenar

Reagovali by policisté také s klidem, pokud by po ulici pochodovali lidé s hákovým křížem místo se srpem a kladivem navrchu?

Srp s kladivem jsou hákovým křížem komunistů. Představují symboliku nebezpečného politického zřízení, takřka na chlup podobného tomu nacistickému, přesto policisté například na demonstraci příznivců sochy Koněva nijak nereagovali, když se před jejich očima producírovali někteří jedinci s rudým praporem, na kterém nechyběl srp s kladivem.

Postarší ročníky se chlubí se symbolem, za který by se měly stydět, jako kdyby neexistoval § 198 trestního zákona, nebo § 260, odst. 1 trestního zákona zakazující veřejnou propagaci hnutí či ideologií hlásajících rasovou nebo třídní nenávist.

Policisté stojí opodál jen několik metrů, zatímco nereagují na postarší muže postávající a fotící se s rudým praporem.

Jiného nadšence s rudou šálou se symbolikou krutého režimu jen paní policistka vykázala opodál, aby neprovokoval a vůbec se nezabývala tím, že šála symbolikou propaguje něco, co je zákonem zakázané. Reagovali by pánové a dámy v roli ochránců zákona stejně, pokud by místo rudého praporu na místo přišli lidé s vlajkou nacistického Hitlerova Německa s hákovým křížem? Ponechali by takového jedince taktéž bezstarostně se pohybovat po okolí?

Někteří účastníci dění u sochy Koněva několikrát policisty upozorňovali na to, že by měli zasáhnout, protože srp s kladivem by neměl zákon ignorovat, ale policisté údajně odpověděli, že nemohou producírování s rudým praporem zakázat a celou záležitost monitorují a vyhodnocují…

Bude se opět dělat jako že k ničemu nedošlo? K čemu jsou zákony zakazující propagaci hnutí či ideologií hlásajících rasovou nebo třídní nenávist, když nejsou patřičné paragrafy na elementární úrovni dodržovány a patřičně vynucovány?

Kdyby nebylo odmítavého postoje Senátu v březnu 2008, dávno by v Česku platil zákon zakazující propagaci komunistických hnutí společně s jejich symbolikou, do které patří od roku 1918 zkřížený srp s kladivem nacházející se od roku 1923 mimo jiné například na vlajce Sovětského svazu, tedy státu páchajícího zločiny proti lidskosti, dopouštějícího se terorismu vůči civilistům i záměrného vyvolávání hladomoru na Ukrajině.

Zdroj: Zdroj: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=37905&id_var=31970

K srpu s kladivem nemá daleko ani současná KSČM, v jejíž blízkosti jsou taktéž k vidění rudé prapory s onou žlutou symbolikou a jednotlivým komunistickým představitelům to evidentně příliš nevadí…viz případ s paní Semelovou z 6. května 2019 na Olšanském hřbitově při vítání Nočních vlků.

Ani v tomto případě policie nezakročila a nechala symboliku symbolikou, jako kdyby se nic nedělo. Bohužel, v České republice neexistuje nic jako zakázané symboly uvedené v nějakém seznamu s jednotlivými grafickými vyobrazeními a přesným vymezením tématické problematiky.

Veřejná propagace hnutí či ideologií hlásajících rasovou nebo třídní nenávist se v Česku, jak již bylo v článku řečeno, postihuje podle § 198 trestního zákona a dle § 260, odst. 1 trestního zákona. Podle těchto paragrafů lze za určitých podmínek trestat propagaci srpu, kladiva i rudé hvězdy.

Do § 260 bylo zákonodárci do zákona doplněno, že hnutím, které propaguje třídní zášť, je komunistické hnutí, a to vedle nacistického hnutí, které propaguje rasovou zášť. Nicméně Federální Ústavní soud ve svém nálezu uvedl, že by bylo protiústavní, pokud by byla zakázána komunistická ideologie.

To je jako z nějakého zlého snu…vlk se nažere a ovce zůstane celá, a tak se komunisté nemusejí bát propagovat symboliku spjatou s největšími zločiny, kterých se lidstvo dopustilo ve dvacátém století našeho letopočtu?

Rozhodnutí Federálního Ústavního soudu se musí KSČM a fanouškům rudých ideologií neskonale líbit. Rozhodnutím instituce vznikají dva „virtuální komunismy“…ten zlý propagující násilí a ničení protivníků podobající se nacismu a potom ten teoreticky dobrý usilující o beztřídnost za pomoci demokracie bez násilí.

Dvojaké vnímání komunismu bezpochyby svazuje ruce policistům. Nabízí se otázka: „kdybychom neměli dějinné zkušenosti s komunismem a kdyby v generacích žijících neexistovali pamětníci komunistických dob, byla by veřejnost stejně slepá při pohledu na srp s kladivem na rudém poli nesvobody?“

Při pohledu na komunistickou symboliku všeobecně v mysli veřejnosti neexistuje ostrá dělící hranice jako u symboliky hákového kříže jasně odkazujícího na nacistické Německo, NSDAP, nacismus jako takový.

Možná je to částečně dáno intelektuální tradicí vycházející z marxismu poskytující mnohem širší a různorodější pohled, než jaký nabízí ideologie nacismu.

V některých úvahách lidí hraje roli tendenční výuka dějepisu na školách, kdy je Rudá armáda s rudou hvězdou i Stalinem vykreslována jako osvoboditelská, a tak srp s kladivem, rudý prapor s rudou hvězdou nebývají vnímány jako symbolika zla. Ostatně 28.12.2019 před sochou Koněva byly k zahlédnutí muž se ženou v uniformě Rudé armády a komunistickým symbolem na čepičce.

Zdroj: screenshot z online vysílání Raptor TV

Dívka s rudou hvězdou si hraje na roli osvoboditelky…přivedl ji děda, raptorácký prokremelsky naladěný človíček ji přivedl před kameru do online streamu a policie se nezajímá o to, co ta žena má na čapce…co kdyby na akci přišla dívka v uniformě esesáků se smrtihlavem na hlavě a hákovým křížem na oblečení…byl by i v tento okamžik policista s policistkou v klidu?

V případě propagace symboliky spjaté s extrémistickou scénou, nebo radikálními režimy nacismu a komunismu policie za pomoci soudních znalců a vlastních šetření rozebírá kontext, v jakém byla symbolika použita a zda tato symbolika odkazuje třeba na propagaci a podporu hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Do role vstupuje také prokázání úmyslu…tedy toho, co chtěl člověk s rudou hvězdou, nebo srpem a kladivem dosáhnout.

Teoreticky řečeno, chcete-li mít na praporu rudou hvězdu, nebo srp s kladivem a budete-li tvrdit, že komunismu hodláte dosáhnout demokratickou cestou, nedopouštíte se ničeho trestného, i když zrovna tato symbolika s komunismem má na svědomí miliony lidských životů. Takový přístup je velmi nebezpečný a ohrožující demokracii.

Stejně tak se ničeho nedopouštíte, pokud s praporem Svazu komunistické mládeže, v jehož grafice je srp s kladivem vyobrazen, budete pochodovat náměstím a nezačnete u toho pokřikovat “smrt kapitalistům”.

Vzhledem k dějinným zkušenostem Československa, potažmo také Česka jako nástupnického státu je takový přístup k věci doslova katastrofický a nabízí do jisté míry volný prostor radikální levici i radikální pravici k propagaci velmi nebezpečných názorů, pokud jsou účelově a opatrně na veřejnosti prezentovány v tzv. zaobaleném, na první pohled nic neříkajícím způsobem s dvojsmyslnými závěry na konci.

Za propagaci symbolů komunismu je prošetřováno jen velmi málo lidí. Ještě méně lidí je za takový skutek nepodmíněně odsouzeno.

Propagace symbolů komunismu, jejich prošetřování a odsouzení například sprejera kreslícího srp a kladivo na zeď s další symbolikou velmi často mizí doztracena. Viník je odsouzen za sprejování, nikoli však za to, co nasprejoval. To je velmi smutné. Podobné je to v případě nejrůznějších demonstrací, setkání, kdy jsou policisté na internetu peskováni za to, že nezakročili, i když jim před očima cupitají lidé s praporem, na kterém je srp s kladivem v rohu velkého červeného praporu, ke kterému mnoho čecháčků cítí doslova posvátnou náklonnost jako ke kýči z minulosti tolikrát oslavovaného režimu soudruhů a jedné jediné strany bezpráví.

Ono nezasažení mužů a žen ruky zákona je často důsledkem neznalosti a odbornou neerudovaností, kterou osádka aut s heslem “Pomáhat a chránit” častokrát trpí.

Je to dáno třeba i tím, že v češtině neexistuje vůbec žádná studie, která by mapovala historii a proměny nejznámějších komunistických symbolů, zatímco o svastice a hákovém kříži najdete informací víc než dost.

Mnohdy, i když policie zadrží, soudy podezřelého propustí, což samozřejmě není omluvou pro počínání policistů, kteří čas od času nereagují adekvátně na projevy demonstrantů svým způsobem projevujících náklonnost k hnutím či ideologiím hlásajícím rasovou nebo třídní nenávist.

Za komunismus je nejčastěji pokládán marxismus pánů Marxe a Engelse a poté Lenina.

Původně násilná politika krvavých revolucí se v 70. letech především v západní Evropě přeměnila na komunismus, ve kterém lze dosáhnout revoluce bez násilí.

To je také důvod, proč někteří odborníci nesouhlasí se všeobecným zákazem všeho komunistického. Marxisticko-leninská revoluce byla násilná, proto by srp s kladivem měl být zakázaným jen pro svou grafickou podobu, protože jeho použitím se lidé nepřímo přihlašují k Leninově odkazu bezpráví a krutého násilí.

Část komunistických myšlenek akceptoval anarchismus, a tak by možná stoupenci anarchie nebyli příliš rádi, pokud by byla sovětská symbolika srpu a kladiva pokaždé považována za trestnou bez ohledu na kontext a úmysl.

Záležitosti týkající se výkladu symbolů bývají velmi složité a pro všechny možné obsahy nerozebírané v česky napsaných knihách je obtížné jednoznačně říct jaký komunismus demonstranti propagovali, i když srp s kladivem hlasitě napovídá.

Kdyby existoval striktní zákaz hákového kříže, rudé hvězdy a srpu s kladivem, demonstrace, shromáždění se srpem a kladivem by nebyly možné, což by bylo jenom dobře.

Reklama