Reklama
 
Blog | Jiří Hrebenar

Prymula by se měl za svá slova o rase omluvit, nejlépe odstoupit. Rasa je sociálním konstruktem bez biologického opodstatnění

Když náměstek ministra zdravotnictví a hlavní „architekt“ boje proti koronaviru Roman Prymula prohlásírůzné rasy mají různý počet receptorů a ten virus se na několik receptorů váže„, je to jako kdyby nepřímo veřejnosti přiznal, že některé rasy jsou výše a níže postavené, protože dokáží vpustit, nebo nevpustit nebezpečnou nákazu do lidského těla, zatímco o několik řádků níže zazní totálně zhovadilé tvrzení, že “ v Česku jsme asi z třetiny Germáni, takže by počty mrtvých nemusely být tak vysoké, jako tomu je například u jižních národů.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-epidemie-roman-prymula-testy-chytra-karantena.A200410_152255_domaci_vov

Oh….jak velké to máme štěstí…s Germánem v genech jsou Češi silnějšími, z čehož budou mít určitě radost příznivci panslovanství a nekonečné síly a moci Putinova Ruska. Teď už jen stačí, aby Prymula oprášil další eugenická klišé a čtenáři mohou pozvolna vzpomínat na éru nacismu, kdy se pavědci snažili za pomocí lží zmanipulovat výklad dějin, protože Germáni byli páni lidstva určení k nadvládě nad ostatními, proto vytvořili silný národ založený na silné rase s neobyčejnou historií sahající až k Árijcům…je velmi smutné, že i v jednadvacátém století vypadne ze vzdělaného a vysoce postaveného člověka tolik trapných nesmyslů, přitom samotný Prymula by měl vědět, že rasa, podobně jako etnicita jsou především sociálním konstruktem a nikoli předpokladem pro seriozní vědecké názory rozdělující davy lidí do výše a níže schopných zvládat nápor pandemie.

Rasa nemá biologické opodstatnění. Už v roce 1950 UNESCO vydalo stanovisko, podle kterého nemá pojem rasa biologické opodstatnění a jedná se o mýtus.

Jenže i po více jak padesáti letech mnozí mýtus rasy přiživují, filosofují o něm, dokonce i děti na základních, středních i některých vysokých školách se učí o tom, že lidé se dělí na rasu žlutou — mongoloidní, černou — negroidní a bílou — europoidní, což je totální nesmysl napomáhající k nenávisti, předsudkům a třeba hloupým názorům, že některé rasy lépe odolávají nemocem, i když o tom neexistují žádné nezpochybnitelné studie…tedy, pokud si špatně nevyložíte závěry studií a nepřevyprávíte si je po svém, aby ideál rasismu zůstal zachován.

Kam jsme se to s naší demokracií dostali, když vysoce postavený úředník beze studu v médiích hovoří o rasových odlišnostech?

Přátelé politicky nekorektních vyjádření jsou nadšeni, někteří mohou prohlašovat, že v lidských právech jsme si rovni, ale jako lidé biologicky nikoli…to je pouze krůček k dalším potencionálním  selháním, jejichž následky mohou být nedozírné.

Pokud se odvoláváme na biologický původ určitých rozdílů mezi lidmi, většinou takový postoj  vede k sociálnímu vyloučení, vytlačení skupiny obyvatel na okraj společnosti, která za toto vyloučení odmítá nést zodpovědnost, protože přeci ty rozdíly jsou předem dané, a tak někteří jsou odsouzeni k vyloučení, zatracení, které může nakonec skončit nejrůznějšími zvěrstvy.

Jak již bylo v článku řečeno, biologie pojem rasa nepoužívá. Pokud vědec skutečně výraz rasa použije, dává tím najevo, že je mu blízká košile zestárlé podoby sociální biologie, se kterou současní a moderně přemýšlející vědci nechtějí mít nic společného.

Dělení lidí do ras a rasových typů se jeví skutečně jako dávno překonaný anachronismus, kterého by se Prymula neměl dopouštět ve svých vyjádřeních. 

Rasy představují především diskriminační sociální konstrukce, proto je správné už samotné užití slova „rasa“ označit za rasismus.

Rasy a rozdělení lidí podle rasového původu velmi rychle přinášejí odpovědi na původ člověka, o jeho variabilitě. Velmi jednoduše přisuzují vlastnosti vzhledové, povahové jednotlivým zástupcům ras a nabízejí teorie o tom, proč si lidé nejsou z biologického důvodu rovni. Rasa nabízí alter-egu jasnou odpověď, identifikaci sebe sama s daným typem ras i třeba správnost kulturně-sociálního zařazení na základě předsudečných rysů zakořeněných ve společnosti, a tak někteří docházejí k mylnému poznání, že rasu člověka je možné rozpoznat na základě vnějších znaků jako je barva kůže, tvar nosu, typ oblékání, chování jedince…

Za pomoci rasy a rasového třídění lidí se velmi jednoduše zbavíte špatných vlastností, protože ty rozdáte těm „druhým“, se kterými se neidentifikujete, protože „my“ -„já“ jsme ti slušní, jak často a rád zdůrazňuje Okamura ve svých prohlášeních. 

S rasou a konstrukcí ras někteří lidé vytvářejí trvalejší představy o své vlastní identitě, o které mnohdy tápají, a tak využívají berličku rasového rozlišení, aby vyznavači rasového třídění lidstva našli snáze sebe sama uprostřed složitého světa.

Nebylo by na škodu, kdyby si muž z kolonky ministři na webu Babišova politického hnutí  přečetl něco o rasách a biologickém základu ras. Potom by se „tažný kůň“ ANO, jinak by nebyl Roman Prymula 5.4.2020 uveden v kolonce ministři, přesvědčený o tom, jak Germáni odolávají viru lépe, než ostatní.

Místo trapných pokusů hovořit o rase jako o biologické rozlišnosti lidí by bylo mnohem lepší, kdybychom se zabývali tím, proč lidé s odlišnou barvou pleti mají odlišný přístup ke spravedlnosti, lidským právům, vzdělání atp…měli bychom se ptát a hledat cesty k nápravě, protože rasa z biologického hlediska neexistuje, zatímco z toho sociologického existuje až přespříliš.

Co jsme to za společnost, když se neumíme zbavit předsudků a na základě nich ostrakizujeme vybranou část obyvatel například tím, že je v českém prostředí začneme označovat za „nepřizpůsobivé, vyžírky, zloděje“? Jak je možné, že politici tolerují rasismus, dokonce se rasisticky vyjadřují? Nevypovídají rasistické útoky vůči Romům spíše něco o majoritní společnosti a něčem nepěkném v ní ukrytém? Rasismus se jako předsudek udržuje jen tehdy, pokud je podporován skupinami, kterým byla delegována moc, tedy politiky. Netolerují a nepropagují rasismus politici jenom proto, aby si šplhli u svých potenciálních voličů?

V české společnosti je hluboce zakořeněný latentní rasismus, především vůči Romům, Vietnamcům. Proto je velmi nebezpečné, pokud v takové společnosti vysoce postavený úředník začne hovořit o rase jako biologické podstatě odlišujícího každého z nás. 

Politici ihned po Prymulově vyjádření měli vystartovat. Babiš měl okamžitě po „architektovi“ českého boje proti koronaviru požadovat omluvu za odporná slova, která pronesl a především takový člověk měl okamžitě skončit ve své funkci koronavir, nekoronavir, protože pokud je boj proti nebezpečnému viru závislý jen na jedné osobě, potom je něco špatně.

Česko by mělo říct rasovým úvahám, nebo dokonce snad pokusům o biologické opodstatnění ras jasné ne, protože v demokracii by nemělo být místo pro rasismus, případně rasové teorie.

 

Reklama