Reklama
 
Blog | Jiří Hrebenar

Pořad 168 hodin popřeje k Vánocům a ultranacionalisté, xenofobové, populisté na sociálních sítích běsní

Česká televize, respektive její pořad 168 hodin opět rozčílil pseudovlastence, náboženské fanatiky a podpultové tlachaly, když na facebookovém profilu zůstalo poněkud originální přání k Vánocům.

Správci stránky na sociálních sítích formou nadsázky a trochou humoru mezi řádky ukázali, jak by betlém vypadal, pokud by odpovídal přáním pseudovlastenců dennodenně hejtujících uprchlíky, Araby, Židy, Afričany, nebo dokonce svobodné matky.

Bez nich by z vítání narození Mesiáše opravdu moc nezůstalo, pokud nepočítáte několik zvířátek, na kterých by český extrémista možná nenechal nit suchou, protože zvířena pochází z Blízkého východu a ten je zaručeně vždy ošklivý už jen pro ten islám, který okamurovci k smrti nesnáší.

Ve své podstatě Česká televize, potažmo správci facebookové stránky 168 hodin neprovedli nic přelomového. Grafika bez ústředních postav pochází z prosince roku 2016, kdy ji na svůj profil poprvé umístila redaktorka britského zpravodajského portálu iNews Felicity Morse s textem „Betlém bez Židů, Arabů, Afričanů, uprchlíků a svobodných matek“ Od té doby si redaktorčin počin žije svým životem a tu tam se zase objeví, aby třeba mezi ultranacionalisty udělal pořádný rozruch.

Pořad České televize 168 hodin jen a pouze parafrázoval to, co již milionkrát obletělo sociální sítě a pomyslné „potrefené husy“ se ve virtualitě pořádně „rozkdákaly“.

Pročítání jednotlivých reakcí je vskutku zábavné. Z nedouků ze základky, se stávají odborníci na náboženství. Z odpůrců všeho nečeského se ve virtuální bublině vytváří obhájci slov a tvrzení představitelů české radikální scény vykládající příběh o Spasitelově zrození a příchodu učenců s dary pěkně po svém.

Třeba takový Lhoťan…dříve byl muslimem, dnes je křesťanem a také islamofobem. V soukromém příspěvku napsal svůj výklad a ostatní to sdílejí v naději, že zrovna tohle je skálopevná pravda a Česká televize lže…je to virál jako vyšitý…internetová komunita se má zase o čem bavit po Vánocích…

Jak je to dojemné…dokonce se i na ty neziskovky dostane. Inu, tak to chodí, když nadsázku jiní považují za pravdu…kdyby přišlo na lámání chleba, nikdo nedokáže říct, kdo má jakou pravdu, protože sice výtvarné zpracování Kristova narození náleží k nejranějším motivům v křesťanské ikonografii, ale tento okamžik se objevuje v kresbách hned v několika podobách.

Evangelia podle Marka a Lukáše, neobsahují žádný podrobný popis lidí, prosebníků ani zvířecích postav, natož jejich etnický původ, se kterým se radikálové, nebo 168 hodin v žertovném příspěvku na internetu kasají.

Proto zapomeňte na nějaký „nákupní seznam“ kde si můžete odškrtávat jednotlivé figurky, aby byl výjev úplný. Výjev narození Krista se v kusých zmínkách objevuje například v apokryfních pramenech, záznamech z počátku křesťanství předávaném následně ústní formou.

Například v Evangeliu svatého Matouše se hovoří o třech prosebnících jako o mudrcích, nikoli jako o králích, o kterých je řeč až někdy v osmém století i s důkladným popisem. Dnes tyto krále, chcete-li mudrce známe pod jmény Melichar, Baltazar, Kašpar.

Při líčení příběhu o třech králích – mudrcích přicházejících s dary do Jeruzaléma nesmíme zapomenout, že se jedná o legendu, nikoli historický fakt. Odkud přišli? Jak dlouho jejich cesta trvala? Jak se do Betléma dostali? Kolik jich opravdu bylo?

Otázek je mnoho…ale jasných odpovědí žalostně málo. Podle Matoušova evangelia do Betléma po narození Ježíše přišlo od východu několik mágů, kteří hledali „židovského krále“, protože spatřili jeho hvězdu. Potulným mágům se v Kristově době říkalo Chaldejci – přicházeli tito tři pánové z Mezopotámie a jejího nejbližšího okolí?

Sice před chvilkou byla řeč o pánech, ale Matouš se o počtu příchozích, ani jejich jménech nezmiňuje. Jména, jejich počet naleznete až v apokryfních evangeliích jako je například to Jakubovo, nebo Pseudo-Matoušovo. Zde se hovoří o Melkonovi(král Peršanů), Gasparovi(král Indů) a Balthazarovi(král Arabů).

No a nyní se, prosím, na okamžik zastavte a vzpomeňte si na hlody ultranacionalistů, extrémistů, neofašistů a fanoušků Tomia Okamury, nebo některých „vítačů“ slov Miloše Zemana…opravdu si myslíte, že by tito lidé nechali krále Indů, Peršanů a Arabů skládat dary Kristovi? V jejich očích by to byli cizinci vnucující Kristovi  cizí, v očích ultranacionalisty pokleslou kulturu s náboženstvím, které tito vládci vyznávají. Radikální kecalové na internetu by je nenáviděli, a tudíž by bývali radši, kdyby oni tři mudrcové – králové, nebo mágové nikdy před Kristovu kolébku nepřišli.

Lhoťanovo tvrzení, že mudrci – králové přinášející dary Kristovi jsou Peršané plave na domněnkách, nikoli faktech zachycených ve starých textech. Minimálně apokryfní evangelia jednoho Araba jako jejich krále uvádějí.

Je až tragikomicky úsměvné, jak se krajně pravicový ultranacionalista snaží z příběhu lidově řečeno vyšachovat Araby – tedy ty, které v současnosti tak často hejtí a které bez milosti automaticky označuje za muslimy.

I když…arabský král to být nemusel, ani ten indický, natož perský…co výklad, to různé vylíčení původu příchozích…někteří vykladači spatřují v trojici původní tři lidské rasy vzešlé z Noeho synů, tři kontinenty starého světa, jiní ve jmenovaných osobách spatřují skutečně Peršany…

Záleží na tom, k čemu právě tíhnete a čemu dáváte přednost. Přeci jen jde o legendu snad miliardkrát a možná i víc převyprávěnou, upravenou tak, aby lépe příběh zapadl do mysli posluchače, čtenáře, milovníka umění té, či oné dějinné éry.

I proto je komicky vtipné, jak se na domněnkách ultranacionalisté, osůbky z krajně pravicové scény snaží usvědčit nenáviděnou Českou televizi a s ní hlavně snad ještě nenáviděnější pořad 168 hodin s Norou Fridrichovou.

V příspěvku stránky 168 hodin stojí tvrzení o uprchlících…byli skutečně Marie s Josefem uprchlíky? 25. prosince 2017 papež František ve svém kázání Urbi et Orbi nepřímo tyto dva označil za uprchlíky, když řekl: „Ve stopách Josefa a Marie se skrývají mnohé kroky. Vidíme stopy celých rodin, které jsou dnes nuceny odejít“.

Podle slov nejvyššího představitele římskokatolické církve byli Marie s Josefem uprchlíky donucenými opustit své domovy. 

Dobrá, nechme stranou papežovo vyjádření, které se někomu nemusí zdát a může některým lidem připadat jako politicky účelové vzhledem k situaci nejen v Evropě a na Blízkém východě, nebo zejména Sýrii.

Ve druhé kapitole Matoušova evangelia nalezneme příběh o útěku do Egypta, kdy po Ježíšově narození a po návštěvě tří králů přichází k Josefovi ve snu „anděl Hospodinův“ a vybízí ho, aby opustil Betlém a vydal se do Egypta, protože Herodes má v plánu  „hledat dítě, aby je zahubil“.

Podle Matoušova vyprávění Svatá rodina utekla kvůli „oprávněnému strachu z pronásledování“, protože Josef s Marií byli členy pronásledované, znevýhodněné sociální skupiny…prchají, aby nalezli bezpečí. Co jiného by mělo vystihnout uprchlíka, když ne tento příběh?

Je vysoce zábavné, že hojně citovaný Lhoťan zapomněl zrovna na tuto pasáž. Zřejmě se lidově řečeno nehodila do krámu, a tak přichází na řadu pasáž z Lukášova evangelia, podle kterého císař August nařídil sčítání lidu zrovna v okamžik, když Marie s Josefem prchali.

Matouš tvrdí tak trošku něco jiného, Lukáš také…kde je tedy teoretická pravda?

O sčítání lidu se Matouš vůbec nezmiňuje. V Lukášově vyprávění nenajdete také zmínky o mudrcích, ovšem místo nich se Ježíšovi přicházejí poklonit pastýři nacházející se tou dobou poblíž. Lukáš se také nezmiňuje o útěku do Egypta. Vůbec, Matouš s Lukášem v tom mají lidově řečeno bordel. Podle Matouše se Ježíš narodil za krále Heroda. Lukáš umisťuje Ježíšovo narození do doby velkého sčítání lidu za Quirinia, které skutečně proběhlo v roce 7 nebo 6 před naším letopočtem a zdaleka nebylo masivním s obrovským dosahem, jak by se mohlo zdát, nehledě na tom, že Lukáš ani Matouš nehovoří o ročním období, ve kterém se Ježíš měl narodit a rozdíl mezi narozením udávaným Matoušem a Lukášem dělá zhruba dva roky. Zároveň není jisté v jakém Betlémě se Ježíš narodil.

Nicméně, badatelé Walter Grundmann i Josef Ernst tvrdí, že se sčítání lidu odehrálo ve dvou etapách a k první etapě zaregistrování osob ke sčítání došlo podle Grundmanna již za života Heroda Velikého – tedy Josef s Marií skutečně na sčítání lidu jet mohli a je podle této teorie chybou Lukáše, že sčítání lidu sloučil a přiřadil ho k vládě Quirinia.

V rámci objektivity je nutné poznamenat, že tvrzení o Marii, Josefovi a Ježíši jako o uprchlících nemusí být pravdivé, ale pravdivým nemusí být ani vyprávění o Josefovi a Marii přijíždějícím na sčítání lidu. Ani teorie badatelů Grundmanna i Ernsta nemusí být stoprocentně pravdivé a mohou se mýlit.

Lhoťan si v rámci svých preferencí může oblíbit Lukášovu verzi, někdo jiný tu Matoušovu…další lidé nemusí přijmout ani jednu z nich…volba je na každém a označovat kvůli tomu někoho za šiřitele fake news je totální nesmysl.

A jak to bylo s Marií v době porodu? Byla vdaná, nebo zasnoubená za Josefa? Hodí se na ní výraz „svobodná matka“?

Matoušovo evangelium v prvních dvou kapitolách vypráví o těhotenství Josefovy snoubenky Marie, nikoli však Josefovy manželky. Pokud je žena těhotná, pouze zasnoubená, otec se zajímá op své záležitosti, je možné takovou ženu označit za „svobodnou matku“. Ale i toto označení nejspíš plave na vodě, stejně jako tvrzení, že Marie byla manželkou Josefovou právě v době těhotenství, nebo porodu. Vztah mužů k ženám v období Ježíšova narození nebyl zrovna, viděno dnešníma očima, hezký, a tak je docela možné, že Marie těhotenství strávila bez snoubence, a tak mohla být na všechno sama.

A co se týče Afričanů… mezi králi – posly byl muž tmavší pleti zobrazován na betlému v mnoha variacích, takže koneckonců se i ten Afričan může v betlému jako výjevu narození Ježíše Krista objevit.

Většina internetových kecalů a účelových ochránců křesťanské Evropy nemá ponětí o tom, co všechno obsahuje příběh o zrození Ježíše Krista, a tak uvěří čemukoli, protože Bible, biblické texty jsou jim cizí. Zkrátka, někteří lidé ukázali, jak manipulativními a trapně hloupými dokáží ve své virtuální bublině být.

Reklama