Reklama
 
Blog | Jiří Hrebenar

Pokud Vladimír Kapal tvrdí, že býval kooptovaným poslancem, tak podle online dostupných informací lže

Vladimír Kapal je obývákovým redaktorem a spoluzakladatelem krajně pravicového a populisticky naladěného internetového Svobodného rádia. Pravidelně na virtuálních vlnách rozšiřuje příběhy, které sice nejsou pravdou, nebo obsahují zkreslené informace, ale to postaršímu pánovi z Brandýsu nad Labem zřejmě vůbec nevadí, když se jednotlivé relace tolik líbí omezené skupině posluchačů.

Ikonický tón v hlase vyrábějící z uprchlíků téměř neživé bestie zůstává pro některé milovníky teorií o ufonech a nebezpečných chemtrails lákavou pozvánkou, a tak Kapal se Zikmundovou a jejím synem rozjíždějí vesele dál konspirační teorie o nebezpečných hrdlořezích přímo ze svého domova.

Vladimír Kapal občas se Soňou Zikmundovou organizují besedy, nebo se účastní na akcích, na něž jsou podobně smýšlejícími lidmi pozváni.

Zde s takřka s železnou pravidelností zaznívají příběhy o potyčkách s mafií, střelbou následované povídkami o tom, jak byl Vladimír Kapal v devadesátých letech kooptován do parlamentu a dál v politice nechtěl pokračovat, když viděl „co to tam je za svinstvo“, jenže právě tato informace nesedí. Kooptace nových poslanců probíhaly od 28. prosince 1989 do 27. února 1990. Kooptovaní zákonodárci jsou podobně jako všichni ostatní poslanci jmenovitě zpětně k dohledání na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pojďme se nyní společně podívat na to, zda je pan Kapal v těchto seznamech uveden. V České národní radě za období 24. 5. 1986 – 5. 6. 1990 uveden není. Ve Federálním shromáždění za stejné časové období  ve Sněmovně lidu, ani ve Sněmovně národů uveden také není.

No dobrá, podívejme se pro pořádek na další období v České národní radě za  7. 6. 1990 – 4. 6. 1992, zde pan Kapal uveden také není. Možná je ve stejném období ve Federálním shromáždění…zde ve Sněmovně lidu, ani ve Sněmovně národů uveden není.

Třeba se ten postarší pán spletl a je uveden v České národní radě za období roku 1992, kdy se už nekooptovalo….jenže ani zde pan Kapal není. A pro úplnost se ještě podívejme na Federální shromáždění – ve Sněmovně lidu není a stejně tak se nenalézá ani ve Sněmovně národů.

Kontrolovat další Kapalův výskyt mezi poslanci je úplně zbytečné, protože podle vlastních slov se politiky sám neúčastnil.  Možná se v online přístupném archivu poslanců stala chyba a Kapal se nachází v listinné podobě archivu PSP ČR, nicméně k detailnímu průzkumu, jak to bylo s kooptovanými zákonodárci postačí sledovat souběh historických událostí.

V prosinci 1989 navrhl předseda Sněmovny lidu v rámci kooptace ke zvolení 13 poslanců. Všichni byli nakonec ke kooptaci vybráni a zvoleni. Ovšem Vladimír Kapal mezi nimi nebyl. Na 6. schůzi Sněmovny lidu, 30. 1. 1990, bylo předsedou sněmovny navrženo 76 nových poslanců Sněmovny lidu Federálního shromáždění, 77. kandidáta navrhl přímo na schůzi předsedající předseda – ani zde Vladimír Kapal uveden není. 22. února 1990 navrhl předseda Sněmovny lidu zvolení 7 nových poslanců. No světě div se, ani zde není k nalezení současný obývákový vyvolávač nenávisti k uprchlíkům, které v jednom svém vysílání označil nepěknými slovy.

Ve Sněmovně národů Federálního shromáždění probíhaly kooptace ve třech vlnách, zatímco bylo celkem kooptováno na 60 poslanců. Do Sněmovny národů Federálního shromáždění bylo 28. prosince 1989 navrženo zvolit 8 českých a 2 slovenské poslance. Mezi českými se nenachází žádný Vladimír Kapal. Do Sněmovny národů Federálního shromáždění bylo v nedatovaném sněmovním tisku č. 252 navrženo zvolit 20 českých a 25 slovenských poslanců. Ani zde není Vladimír Kapal uveden. 27. února 1990 navrhl předseda Sněmovny národů zvolení 5 nových poslanců. Za českou stranu se jednalo o Tomáše Ctibora a Jaroslava Kose. Opět zde Vladimír Kapal nefiguruje.

Sečteno a podtrženo, pokud Vladimír Kapal tvrdí, že byl kooptovaným poslancem, tak nestydatě podle online dostupných informací lže a nejspíš si za pomoci této báchorky vylepšuje obrázek před svými fanoušky a posluchači Svobodného rádia. Zvyšovat svou vážnost může člověk prakticky čímkoli…třeba i za pomoci báchorky o tom, jak se kdysi po revoluci současný podporovatel extrémismu stal poslancem.


Článek byl zveřejněn na Hrebenar.eu

Reklama