Reklama
 
Blog | Jiří Hrebenar

Kalinovský, kdysi organizující pochod neonacistů židovským městem, si hraje s fotkou s loučí v ruce na kontrolora bezpečnosti synagog

Petr Kalinovský začínal svou politickou kariéru jako funkcionář Republikánské mládeže a udržoval čilé styky s organizací Národní odpor, který ve své činnosti navázal na aktivity pražské pobočky mezinárodní neonacistické organizace Blood and Honour, jejíž existence byla policejními zásahy utlumena někdy v průběhu roku 1999.

Mladí Sládkovi rasisté byli skrze své představitele neskutečně rádi, že poblíž mají hnutí založené na nadřazenosti bílé rasy, antisemitismu, hlásící se k ideologii nacionálního socialismu a používající symboly, kombinace barev odkazující k hitlerovskému Německu. Kolem Národního odporu se pohybovali pachatelé rozličných rasově motivovaných trestných činů, a tak Sládkova omladina mohla snít, jaké by to bylo kdyby se také oni zapojili do bitky, případně kdyby v přesile napadli zahraničního studenta, Žida, nebo přinejmenším Roma, kterého ze srdce nenávidí.

Jak šel čas a Petr Kalinovský čile navazoval styky s čeládkou Národního odporu, až se stal jeho údajným mluvčím. Ale nepředcházejme děj a vraťme se k roku 2002, kdy Petr Kalinovský kandidoval v parlamentních volbách jako čelní pražský kandidát Republikánů Miroslava Sládka. I přes hrubý slovník pokoušející se vybudit neonacisty, xenofoby a další rozličné extrémisty k hození správného lístku do volební urny, volby nakonec nevyšly podle přání, a tak v lednu 2003 zmiňovaný muž zorganizoval pochod neonacistů pražskou židovskou čtvrtí Josefov. Byl také stíhán za hanobení rasy, národa a přesvědčení po tom, co zapálil izraelskou vlajku před budovou Rádia Svobodná Evropa, aby následně v médiích zaševelil kauzou odmítající ošetření od lékaře tmavé barvy pleti, protože právě ta se mu nelíbila. Ostatně, co byste chtěli od někoho, kdo působí v takovýchto nechvalných subjektech.

Další stíhání Kalinovskému vynesla demonstrace na výročí Křišťálové noci v listopadu roku 2007, kdy skupina pravicových radikálů chtěla proniknout do bývalého pražského Židovského města. Při pokusu o vniknutí došlo ke střetu s anarchisty. Kalinovský vystřelil do davu z plynové pistole, za což si o rok a půl později vysloužil desetiměsíční podmíněný trest.

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1425955-za-strelbu-pri-pochodu-extremistu-dostal-kalinovsky-podminku

U soudu se vymlouval, že mu „Příslušníci Frakce rudé armády chtěli stáhnout z hlavy čepici,“, a tak se z obav o život rozhodl mezi lidmi vystřelit. Soud ovšem nakonec neuvěřil Kalinovského pokusům o sebeobhajobu, a tak spravedlnost rozhodla tak, jak rozhodla.

Za zmínku také stojí Kalinovského pokus ze srpna 2006, kdy se coby mluvčí neonacistické organizace Národní odpor dožadoval na prezidentu republiky o povolení sloužit v íránské armádě, protože by v takové službě mohl s dalšími čtyřiceti souvěrci bojovat proti státu, který jako neonacisté, nebo krajně pravicoví extrémisté nenávidí.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesti-neonaciste-hrozi-utoky-chteji-bojovat-za-iran.A060829_160511_domaci_pei

„Hrdá stráž Národního odporu je připravena do blížícího se konfliktu zasáhnout“, a pokud to nevyjde, klidně může z rukou Národního odporu dojít k teroristickému útoku na synagogu, nebo skupinu obyvatel, vyhrožoval ve svém dopisu tehdejšímu prezidentu Václavu Klausovi staršímu Petr Kalinovský.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesti-neonaciste-hrozi-utoky-chteji-bojovat-za-iran.A060829_160511_domaci_pei

I proto je více nežzarážející, pokud stejný Petr Kalinovský o několik let později 8. srpna 2020 na ruské obdobě Facebooku v sociální síti vKontaktě  vytvoří příspěvek s nadpisem „TEST ZABEZPEČENÍ ŽIDOVSKÝCH INSTITUCÍ“ doplněný fotkami s postavou v černém oblečení, černou rouškou přes ústa a zapálenou loučí stojící před synagogou i dalšími objekty spojovanými s židovskou komunitou.

Co s tím chtěl krajně pravicový extrémista, mnohdy v médiích označovaný za neonacistu, říct? Je to snad nepřímá vyhrůžka židovské komunitě, kdy by „starci“ z extrémistické scény známí z neonacistické organizace Národní odpor mohli zapálit vhozením louče třeba synagogu? Pocity z takto zveřejňovaných příspěvků jsou skutečně rozporuplné. Obecně se dá říct, že antisemitismus není mrtvou ideologií a dochází k její renezanci v blízkosti islamofobie, která mnohdy slouží jako zástěrka pro pozdější antisemitské směřování, až bude společnost náležitě otupěna.

Kalinovský se ve svém příspěvku zříká jakéhokoli ideologického kontextu…to mu opravdu bude někdo věřit s takovou minulostí, kdy jako mluvčí neonacistické organizace vyhrožoval útoky na židovské objekty, pokud prezident republiky nevyhoví jeho žádosti. Nedávno se tento muž pokoušel o zviditelnění v rámci tragikomických příhraničních hlídek tzv. Nezávislých nacionalistů (ve skutečnosti se jedná o slepenec o několika extrémistech) – Petr Kalinovský je ten muž s brílemi, muž vlevo je Dominik Bastl(některými označován  za spojku mezi extrémisty a neonacisty) a tím pánem uprostřed na fotografii je Michal Moravec, který v roce 2017 neúspěšně kandidoval za Vandasovu Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Podle slov Tomáše Vandase zveřejněných v DeníkuN byl Michal Moravec předsedou pražské organizace DSSS, ovšem byl nedávno vyloučen, protože porušoval pravidla.

Petr Kalinovský, jak je vidno z fotek, se stále stýká s lidmi z krajně pravicové scény, hraje si na ochránce před migranty, na doméně antidemokrat.cz, kterou Petr Kalinovský založil, je nakrásno vidět, že ani antisemitismus není tomuto muži cizí. Ostatně to je viditelné také na textu k údajnému trestnímu oznámení na reportéra zahraniční redakce České televize Jakuba Szántó, když Kalinovský zmiňuje jeho židovský původ. O žalobě se můžete dočíst v mém článku na Respektu z 20. května 2020. Jako kdyby zrovna židovský původ představoval nějakou veledůležitou informaci, pro kterou by vyšetřovatelé měli okamžitě od stolu rozhodnout o vině žalovaného.

Antisemitský nádech je vidět také v dalším textu oznamujícím žalobu na jednoho z českých novinářů Jakuba Szántó, když autor Kalinovský píše, že „v ČT mají vliv Židé“

I proto je více než jasné, že příspěvek na vKontaktě jakoby zkoušející jak moc jsou ochráněné židovské budovy není ničím jiným, než dalším náznakem zejména pro podobně smýšlející, nebo dalším z pokusů se zviditelnit ve veřejném příspěvku mezi těmi všemi ideově rudohnědě založenými extrémisty, mezi kterými nějaký Petr Kalinovský zapadá jako další bezvýznamné zrníčko uprostřed bezvýznamných.

Takže jakékoli debaty o polepšení se jednoho z radikálů berou za své. Když organizátor neonacistického pochodu do židovské pražské čtvrti a člověk jako mluvčí neonacistické organizace vyhrožující útoky na synagogy, nebo turisty vytvoří příspěvek se zapálenou loučí a synagogou za zády, je to vždy velké potencionální nebezpečí, které by člověk neměl přejít jen tak mávnutím ruky, že se jedná jen o další extrémistův výkřik do tmy. Takové příspěvky jsou nebezpečné a takové příspěvky by neměly být tolerované nikde, ani na ruském vKontaktě, kde již v minulosti došlo po řadě oznámení k vymazání účtů několika českých extrémistů, například Dominika Bastla.

Reklama