Reklama
 
Blog | Jiří Hrebenar

Inscenace Husy na provázku je namířena především proti rasismu, násilí, hegemonii Evropy a křesťanství

Když se ve veřejném prostoru objeví událost označovaná věrohodnými, ale také těmi fejkovými médii za kontroverzní, přichází v blízké vzdálenosti zástupné body, které nemusí ve svém důsledku popisovat realitu, již se například kontroverzně milionkrát zmiňovaná inscenace snaží mezi řádky divákům sdělit.

Novináři vyberou ty rádoby nejkontroverznější části, aby je později mohli po svém v jednotlivých článcích sesílat do počítačů čtenářů a na novinové stánky lačných zájemců.

Souložící Ježíš Kristus znásilňující muslimku je určitě pro fanoušky extrémismu, ale také milovníky demokracie zajímavou návnadou, pro kterou málokdo odolá kliknutí na peprně nadepsaný článek, nebo zakoupení jinak nezajímavých novin.

Jedna redakce tematicky kopíruje tu předešlou, protože i ona chce velkou čtenost a informace nepochopení se stává natolik virální, až o ní podle tučných článků začnou hovořit moderátoři večerních zpráv, politici, ale také třeba prodavačka v zelenině odnaproti. Zkreslenost se de facto stává hoaxem, jehož život zdárně pokračuje například u čecháčkovské části obyvatel. Svolávají se demonstrace, odpůrci LGBT komunity pochodující s křížem v náručí před homosexuály opráší sutanu a započnou představení připomínající shromáždění zažraných sektářů.

Ti, co předtím obhajovali znevažování Mohammeda, chválili Charlie Hebdo a karikatury nevalné kvality změnili výhybku a ve jménu zástupných, nejkřiklavějších bodů se vrhají do zákazů…a kdyby stejně tyto existence pochopily, nesouhlasily by s odkazem, jaký nese divadelní inscenace „Naše násilí, vaše násilí“, protože na hraně radikalismu pojem násilí, nepochopení a zla sehrává jednu z hlavních rolí.

I když se facebookové skupiny a nejrůznější komentáře podivují nad znevažováním Ježíše Krista, ve skutečnosti v počinu divadla Husa na provázku o žádného Krista nešlo. Ten tu byl pouze jako zástupný bod, který spatřil jenom ten, kdo ho spatřit chtěl.

Inscenace s tolika chytlavými fotkami ze zpravodajských webů byla ve skutečnosti antikapitalistickou hrou kritizující sociální a ekonomickou nespravedlnost, rasismus, evropskou nadřazenost, kdy Evropu symbolizoval onen Ježíš Kristus.

Člověk by se opravdu měl zamyslet nad tím, jaké zlo dominance Evropy na celém světě přinesla. Kolonialismus, otrokářství, nejrůznější války a nedobré události se odehrály hlavně kvůli hegemonii kontinentu, na kterém žijeme.

Když se nad tím opravdu zamyslíte, je to velmi smutné…jako kdyby Afričané byli méněcennými, jak se snažili nepřímo dokazovat například významní archeologové a historici devatenáctého století a dob předcházejících. Velké Zimbabwe nemohli přeci postavit místní, a tak se zrodilo mnoho mýtů, lží nesmyslů odkazující na bělochy…

Ježíš Kristus v kritizované hře znásilňuje muslimku především kvůli všem těm důvodům, které byly před chvilkou vyjmenované. Jinými slovy je to metafora možná s trochu nešťastně vybranými symboly.“

Opravdu nemusíme a nikdy jsme nemuseli umírat ve jménu národní hrdosti a křesťanských hodnot. Stejně tak nemusíme ze stejných důvodů ostatní zabíjet. I o tom je ta divadelní inscenace.

Obsahuje silný a velmi chytlavý odkaz, kterého bychom se měli držet už v zájmu nás samotných. Stejně tak scénka, ve které Evropané mučí muslima vínem a vepřovou hlavou je narážkou na nábožensky laděné násilí, kterého se obyvatelé ze Západu dopouští na příslušnících jiných etnik, například muslimech.

S vojáky v muslimských zemích totiž dochází přímo i nepřímo k pokusům o nahrazení jedné kultury kulturou jinou. Automatická nadřazenost křesťanského světa jako jediné možné základny všeho dobrého a vyspělého je naprosto špatný a zkázonosný stav. Už samotný Komenský zcela správně tvrdil, že je třeba dělat ústupky, aby bylo možné spolu žít v míru a prosperitě. A o tom je také na mnoha místech kritizovaná inscenace balkánského režiséra.

Xenofobové i ultranacionalisté hrající si na dokonalé křesťany a slušné spoluobčany svým sobotním počinem jen potvrdili sdělení, které divadelní hra předává. Proti nim a proti jejich zhoubné ideologii je zaměřena především. Nejvtipnější je to, že si alespoň na veřejnosti tito morální perverzáci neuvědomují proti čemu demonstrovali a co se snažili kompromitovat třeba svou přítomností. Mají svou vlajku vytaženou z dělohy…a to jim ke štěstí stačí, i když se daná scéna ve skutečnosti nemusela ani odehrát.

Síla médií je obrovská, a pokud se zjednodušujících zkratek chytnou jedinci méně přemýšlející a hoaxům naladění, potom dochází k takovým trapnostem, ke kterým došlo například na brněnském Zelném trhu před i uvnitř divadelní budovy Husy na provázku. Hlavně, že radikálové před dveřmi křičeli „nejsme ovce“…no svou přítomností a demonstrací dokázali pravý opak. Jsou a i nadále budou ovcemi zkratek, hoaxů a extrémismu líbivých titulků, článků a nekonečných příběhů o tom, jak ultranacionalismus je skvělý, zatímco všechno ostatní je zkázonosně spatné.


Článek vyšel také na Demokratikon.cz

Reklama