Reklama
 
Blog | Jiří Hrebenar

Angela Merkelová se v projevu na rozdíl od Zemana ukázala jako velký státník

Rozdíl mezi projevem českého prezidenta Miloše Zemana a německé kancléřky Angely Merkelové je obrovský. Zatímco nejvyšší ústavní činitel z Pražského hradu působí jako zapšklý dědek vyřizující si účty s Janem Hrušínským, Angela Merkelová opět ukázala, že je státníkem velkých rozměrů.

Koronavirus dramaticky mění životy lidí, sociální styky, celkově veřejný život zažívají velký zásah…na internetu se objevují cílené dezinformace o tom, jak je to s pandemií…v takový okamžik veřejnost potřebuje stmelovat, utěšovat, doufat, že tam nahoře zodpovědní vědí co dělají. Místo toho Miloš Zeman útočí, znejišťuje veřejnost na Primě, uráží výrazy „Nevšímejte si příliš poštěkávání a vřeštění našich novinářských komentátorů“ žurnalistickou obec, jako kdyby autoři mnoha článků, reportáží měli být nepřáteli dnešních dnů. Bez roušky v klasickém koloritu Miloš ukázal, že svým profilem nepatří na Západ, ale na Východ, kde si může zanotovat s Putinem o tom, jak je správné střílet novináře, popřípadě podusit demokracii, kterou stejně kdejaký absolvent univerzity života pokládá za naprostou zbytečnost.

Zdroj: český překlad projevu Angely Merkelové https://www.facebook.com/notes/jan-spousta/projev-kancl%C3%A9%C5%99ky-merkelov%C3%A9-ke-koronaviru/3182347095109759/

Naproti tomu všemu za hranicemi v nedalekém Berlíně kancléřka působí klidně, když Němcům oznamuje, že od sjednocení východní části s tou západní německá společnost nikdy nečelila „výzvě, u které by tak záleželo na našem společném solidárním jednání.“ Angela Merkelová zcela správně před televizní obrazovky přichází, aby spoluobčany transparentně ve jménu otevřené demokracie seznámila s kroky spolkové vlády, protože přesně tohle k zastupitelské demokracii patří.

Rozepře v Bundestagu jdou stranou, protože nyní je třeba vyřešit velmi vážný problém. Angela Merkelová nezastírá, že situace je vážná, zároveň nechybí ujištění, že veškeré kroky ohledně koronaviru, kroky vlády, tvrzení Merkelové pronášená nyní skrze televizní vysílání „pochází z neustálých konzultací spolkové vlády s odborníky z Institutu Roberta Kocha a s dalšími vědci a virology

Zdroj: český překlad projevu Angely Merkelové https://www.facebook.com/notes/jan-spousta/projev-kancl%C3%A9%C5%99ky-merkelov%C3%A9-ke-koronaviru/3182347095109759/

To je dobré vědět. Alespoň nevzniká babišovský chaos protichůdných tvrzení, nad kterými každý odborník, nebo alespoň problematikou trošku políbený člověk musí minimálně nesouhlasně zavrtět hlavou na krku. Důležité je „zpomalit šíření viru, roztáhnout jej na řadu měsíců, a získat tak čas. Čas, aby vědci mohli vyvinout lék a vakcínu. Ale především také čas, abychom se dokázali co nejlépe postarat o ty, kteří onemocní.„, protože o čas jde tady především. Pouze s touto podstatnou veličinou a solidárností veřejnosti je možné vyhrát. Jaká to škoda, že zrovna tato slova nikdy nezazněla na mnoha Babišových tiskovkách, ve vyjádření Miloše Zemana. I na tomto je vidět politická nevyspělost, jakou malá zemička uprostřed Evropy trpí.

Je to velká škoda, protože pomyslný „jízdní řád“ možných budoucích dnů, týdnů, měsíců je tím, co společnost potřebuje ke svému klidu. Rozhodně uklidňujícími nemohou být trapná ujištění o tom, že s rouškami nevalné účinnosti vůči virům se všechno najednou zlepší, když není jasné, co se bude dít a občan se ztrácí v nelogických krocích české vlády.

Německo má vynikající zdravotní systém, snad jeden z nejlepších na světě„, jak trefně poznamenává Angela Merkelová… i tohle je dobré vědět. Protože kdyby tomu tak nebylo, mohla být situace v Německu mnohonásobně horší.

Zdroj: český překlad projevu Angely Merkelové https://www.facebook.com/notes/jan-spousta/projev-kancl%C3%A9%C5%99ky-merkelov%C3%A9-ke-koronaviru/3182347095109759/

V neposlední řadě ve slovech Angely Merkelové nechybí lidské ujištění, ve světle kterého člověk se zdravotními potížemi není jen nějaké číslo ve statistikách, které je možné odškrtnout, pokud přestane být čísílko živým tvorem a nemoc skončí tím nejhorším koncem ze všech možných variant. Trocha lidství odhalující sounáležitost s trpícími je přesně to, co lidé v současnosti potřebují. Bohužel ani tato slovíčka nezazněla na žádné z Babišových konferencí, natož z úst dnes promlouvajícího Miloše Zemana, v jehož osobnostním koloritu nepanovalo státnictví, ale hloupá, zatrpklá zapšklost využívající veřejný prostor k napadání u „čecháčků“ často slovně nenáviděných osob. Tady skutečně nečekejte nějaká slova díků za občanskou statečnost projevující se chozením do práce, zatímco někteří koronavirem trpí na jednotkách intenzivní péče.

Jde o to, abychom virus na jeho cestě Německem zpomalili. A přitom, což je zcela zásadní, se musíme spoléhat na jedinou věc: co nejvíc omezit veřejný život. Samozřejmě se zdravým rozumem, jelikož stát bude i dál fungovat, bude samozřejmě zajištěno zásobování a chceme zachovat co nejvíce ekonomických aktivit„, zní z úst Angely Merkelové. Vir si žádá nelehké omezení na svobodách, ale toto omezení je nutné, pokud chceme se vším tím  zlem 120nanometrového viru skončit.

Zdroj: český překlad projevu Angely Merkelové https://www.facebook.com/notes/jan-spousta/projev-kancl%C3%A9%C5%99ky-merkelov%C3%A9-ke-koronaviru/3182347095109759/

Zkuste si vzpomenout, kdy přesně takto ucelená věta zazněla ze Strakovy akademie, kde nejprve bylo řečeno to, aby později zaznělo zase ono a zítra médií prosvištělo opět něco jiného…V demokracii by se nikdy neměla omezení závažného charakteru uvalovat lehkomyslně…bohužel, činnost Babišova kabinetu právě působí dojmem lehkomyslnosti, kdy politici čekají, co veřejnost řekne na jednotlivá opatření, která se posléze korigují, doplňují…nemluvě o tom, že občan musí být ujištěn o bezchybném zásobování potravinami, jak trefně poznamenala Angela Merkelová.

Zdroj: český překlad projevu Angely Merkelové https://www.facebook.com/notes/jan-spousta/projev-kancl%C3%A9%C5%99ky-merkelov%C3%A9-ke-koronaviru/3182347095109759/

Naštěstí alespoň v otázkách dostatečného zásobování Andrej Babiš od začátku ujišťuje občany, že bude bezproblémové a lidé nemají blbnout. Hezké je také poděkování prodavačům, policistům, bez kterých by jakákoli vládní opatření byla k ničemu. Poděkoval český předseda vlády, nebo snad český prezident prodavačkám, policistům?

Angela Merkelová zcela správně svým spoluobčanům radí, že nejvíce pomohou, pokud vše budou brát vážně, nebudou panikařit a uvažovat nad tím, že „na mně vlastně opravdu nezáleží“, protože v demokratické společnosti záleží na každém a nikdo není důležitějším, nebo zatraceným vyvrhelem, nad jehož úmrtím by se dalo jen tak mávnout rukou.

Zdroj: český překlad projevu Angely Merkelové https://www.facebook.com/notes/jan-spousta/projev-kancl%C3%A9%C5%99ky-merkelov%C3%A9-ke-koronaviru/3182347095109759/

Nepamatuji si, že by kdy kdokoli z české politické scény něco takového řekl. Stejně tak v českém prostředí chybí konejšivá ujištění o náklonnosti, kdy náklonnost v tomto slova smyslu není nic jiného, než fyzická vzdálenost posílená o duševní, chcete-li spirituální blízkost, ve které solidární společnost nenechá padnout ty slabší.

Zdroj: český překlad projevu Angely Merkelové https://www.facebook.com/notes/jan-spousta/projev-kancl%C3%A9%C5%99ky-merkelov%C3%A9-ke-koronaviru/3182347095109759/

Koneckonců Německo je demokracií, což je na první pohled vidět v projevu jednoho z nejvýše ústavně postavených činitelů, který ve svém projevu neváhá a bez obtíží veřejně národu sdělí „Nežijeme z donucení, ale ze sdíleného poznání a spoluúčasti. To je historická úloha a můžeme ji zvládnout pouze společně. Že tuto krizi překonáme, tím jsem si zcela jistá. Ale kolik bude obětí? Kolik milovaných lidí ztratíme? To máme z velké části ve svých vlastních rukou. Můžeme teď reagovat, odhodlaně a všichni spolu. Můžeme přijmout současná omezení a stát si bok po boku.

Zdroj: český překlad projevu Angely Merkelové https://www.facebook.com/notes/jan-spousta/projev-kancl%C3%A9%C5%99ky-merkelov%C3%A9-ke-koronaviru/3182347095109759/

Angela Merkelová se jako nějaký papaláš nevyčleňuje na nějaký Olymp nedotknutelných. Hovoří v první osobě množného čísla, protože je to také ona, kdo s dalšími lidmi může ovlivnit události příštích dnů. Zaznělo snad v českém prostředí nějaké „my“?…Babišova špatná čeština míchaná slovenštinou nic takového nezdůrazňovala. Inu, čeští politici se toho od německých kolegů mají ještě co učit.

 

Reklama